Zesde leerjaar

We helpen de Sint en Zwarte Piet. 

Voorlezen in 1L n.a.v. Sinterklaas

Onze fiere meters en peters samen met hun petekind…