Peter & meter

De leerlingen van het 6e leerjaar hebben een peter- of meterschap met een leerling van het 1e leerjaar. Elke leerling van het 1e leerjaar krijgt bij de start een meter of peter uit het 6e leerjaar. Zo voelen de kinderen zich gauw thuis op school en is er altijd iemand bij wie ze terecht kunnen met grote en kleine vragen. Met het peter- en meterschap verhoogt de verbondenheid tussen de kinderen. De ‘kleintjes’ voelen zich geborgen en de ‘groten’ leren verantwoordelijkheid nemen.