Leesproject

Tijdens het schooljaar 2016-2017 startte onze school het leesproject met de bedoeling een antwoord te vinden in onze zoektocht naar een duurzame en schoolbrede werking rond leesplezier. Die verhoogde aandacht voor leesplezier zal uiteindelijk leiden naar een hogere leesmotivatie en leesvaardigheid bij onze leerlingen.

Goed kunnen lezen is een basisvaardigheid die een leven lang nodig is in deze maatschappij. ‘Lezen’ valt breed in te vullen: naast het technische lezen valt ook leesplezier en leesmotivatie onder de brede vlag van lezen. Positieve ervaringen met lezen stimuleert het leesplezier en de leesmotivatie bij leerlingen. Dat leidt dan weer tot een hogere betrokkenheid van leerlingen en een betere leesvaardigheid.

De bedoeling is om een  doorgaande leeslijn met het team te ontwikkelen. Van de kleuterklas tot in het zesde leerjaar moet lezen en leesplezier een vaste plek krijgen.Als school kiezen we ervoor om lezen en leesplezier elke dag centraal te zetten in ons onderwijs. Dit doen we o.a. door kwartierlezen, alle soorten boeken aan te bieden en voorlezen centraal te zetten.  Ook klasdoorbroken organiseren we voorleesmomenten.