Steun ons via Trooper!


Een blik achter de schermen


Naschoolse opvang

Vanaf 4 januari startte 't Ballonneke op onze school met naschoolse opvang. De opvang begint aansluitend aan de schooluren en eindigt om 18.00 uur.
De opvang bedraagt € 1,10 per begonnen halfuur. Vul op hun website een aanvraagformulier/inlichtingenfiche in https://www.vzwballonneke.be/onze-diensten/buitenschoolse-opvang (scroll tot onderaan de pagina) Meer informatie vindt u in map informatie bijgaande brief.

Belangrijk : 't Ballonneke is een organisatie die op zelfstandige basis werkt, los van de school. Omwille van GDPR zal de school geen gegevens van de leerlingen ( bv gezondheidsfiche) doorgeven aan 't Ballonneke.

Inschrijvingen

Volgend schooljaar wordt uw kind 2,5 jaar en kan het bij ons in de kleuterschool instappen op donderdag 1 september 2022, maandag 7 november 2022, maandag 19 januari 2023, woensdag 1 februari 2023, maandag 27 februari 2023, maandag 17 april 2023 en maandag 22 mei 2023.

Inschrijvingen in de vakantie : Van maandag 22 augustus tot donderdag 25 augustus van 10.00 uur tot 12.00 of op afspraak.

U kan bij ons terecht op 03 773 40 15 of via directeurlieve@vbsdekreek.be

 • Veiligheid op de parking

  Parking : Vanaf 7.45 u. enkel voor personeelsleden en ‘Tingeling’-ouders. Park en Ride – strook. SCHOOLBEGIN ( ochtend en middag) : aansluiten tot vooraan, kinderen laten uitstappen en meteen doorrijden!! Zeker NIET PARKEREN en de kinderen naar de speelplaats brengen! Hierdoor wordt de filevorming op de rijbaan sterk verminderd. SCHOOLEINDE (middag en avond) mag de afzetstrook en de parking NIET GEBRUIKT worden. Gelieve deze

  Learn more

 • Welkom op onze Website!

  Het voltallige schoolteam van de vrije basisschool ‘De Kreek’ te Kieldrecht wil u graag via deze website op de hoogte brengen en houden van wat er zoal op de school gebeurt. De recent gebouwde school is gelegen vlakbij het gelijknamige natuurgebied. De school telt ongeveer 70 kleuters, verdeeld over 4 klassen, en een 120-tal leerlingen in de lagere school, verdeeld over 6 klassen. Onze

  Learn more

 • Speelplaatswerking

  De school is de ideale omgeving om kinderen sportkriebels te geven. Kinderen vinden het leuk om samen met leeftijdsgenootjes te bewegen. Op school zijn de sportieve activiteiten voor alle kinderen toegankelijk. De school legt de nadruk op het spel en niet op de competitie. Door te bewegen, kunnen kinderen zich in de klas beter concentreren. Door samen te bewegen, leren kinderen zichzelf en de

  Learn more