Speelplaatswerking

De school is de ideale omgeving om kinderen sportkriebels te geven. Kinderen vinden het leuk om samen met leeftijdsgenootjes te bewegen. Op school zijn de sportieve activiteiten voor alle kinderen toegankelijk. De school legt de nadruk op het spel en niet op de competitie. Door te bewegen, kunnen kinderen zich in de klas beter concentreren. Door samen te bewegen, leren kinderen zichzelf en de anderen beter kennen en waarderen. Ze leren fair en respectvol met elkaar omgaan. Dit schooljaar staat onze speelplaatswerking centraal en zetten we extra in op fijn samen spelen en het optimaliseren van onze speelplaatsruimte.