Pestbeleid

In ons opvoedingsproject vermelden we dat leerkrachten en directie werk willen maken van een veilig en warm schoolklimaat. Een school waar leerlingen en leraren zich goed in hun vel voelen. Daarom is een visie en beleid rond antisociaal gedrag een essentieel onderdeel van een goed zorgbeleid en willen wij tegen pesten een INTEGRALE SCHOOLAANPAK doorvoeren.