Historiek

In de loop van de 19de eeuw, om precies te zijn in het jaar 1870, richtte Jozef Inghels onze school op. Hij was stichter en voorzitter van het Genootschap van de H. Vincentius en een toevlucht voor de armen. Met de oprichting wilde hij voorzien in de katholieke opvoeding van het volkskind. Op 31 mei 1870 kwam zuster Thérèse-Joseph van de Zusters van de Heilige Vincentius a Paulo van Gijzegem naar Kieldrecht. Zij startte deze katholieke meisjesschool die School van Nazareth werd gedoopt. Aanvankelijk waren dit slechts enkele klassen. In 1879 werd gestart met een kleuterklas; in 1892 werden hieraan een weeshuis en een kostschool toegevoegd. Een Vrije Leerwerkschool werd opgericht in 1957 en tezelfdertijd een avondschool voor snit en naad. In 1959 werd de beroepsschool gestart. De Vrije Leerwerkschool werd geleidelijk overgenomen door de beroepsschool en in 1962 werd ze opgegeven. De huidige turnzaal werd in 1964 gebouwd. In 1970 werd het 100-jarig bestaan met de nodige luister gevierd. 1971 was het jaar van de stichting van een oudercomité. Op 27 oktober 1977 werd de V.Z.W. Katholieke Scholen Wase Polder opgericht. Zij verenigt de vrije scholen van Verrebroek, Kallo en Kieldrecht (ondertussen bestaat de vrije school van Kallo niet meer). Op 7 september 1983 werd voor het eerst een leek directeur, nl. De Heer Hugo Ruymbeke. In 1990 werd de school gemengd. De zusters verlieten de school en schonken de gronden en de gebouwen aan de V.Z.W. Katholieke Scholen Wase Polders.