Sociale vaardigheden

We streven naar een sociaal gedrag waarin de kinderen met andere kinderen en met volwassen leren omgaan in een sfeer van respect en eigenwaarde. Het is niet zo simpel om met +/- 200 mensen, groot & klein iedere dag samen te leven. Om alles in goede banen te leiden hebben we sedert 2006-2007 onze 3 leefregels Drie belangrijke kapstokregels : 1.Voor groot en klein zullen we aardig zijn. 2.De school is van binnen een STIL wandelgebied en buiten hoeft dat lekker niet. 3.We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen. Wanneer een leerkracht of de directeur vaststellen dat een kind zich echt niet houdt aan de afspraak, dan volgt er een gesprek bij de directeur. De eerste keer blijft het bij een verwittiging en een goed gesprek kan wonderen doen. Bij een tweede melding wordt de leerling in kwestie gevraagd na te denken over zijn handelen en dit op een formuliertje in de ik-vorm neer te schrijven of een tekening te maken. De derde keer gaat dit documentje mee naar de ouders ter ondertekening, samen met de vorige vermeldingen. Een strafwerk wordt dan vaak overwogen. Dit gebeurt indien mogelijk of indien nodig in samenspraak met de ouders en de betrachting is steeds om vanuit de verkeerde houding een vernieuwde houding aan te bieden om te komen tot positief gedrag. Hier kan ook het CLB ingeschakeld worden als raadgever.