Schoolraad : Ouders voor de Kreek

De schoolraad is een formeel participatieorgaan. Ze bestaat uit vertegenwoordigers van:

  • het schoolbestuur,
  • ouders,
  • personeel,
  • de lokale gemeenschap.

De schoolraad telt een gelijk aantal vertegenwoordigers per geleding.

De schoolraad overlegt met het schoolbestuur. Ze kan het schoolbestuur ook schriftelijk adviseren. De schoolraad houdt je op de hoogte van haar standpunten en activiteiten en zal je in sommige gevallen ook consulteren.

De schoolraad wordt om de 4 jaar opnieuw samengesteld.

De leden van de ouder- en personeelsgeleding worden door middel van rechtstreekse verkiezingen aangeduid. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen.

Samenstelling

Voorzitter                                                                               Wim Penneman

Secretaris                                                                               Karolien Moorthamer

Vertegenwoordigers van het schoolbestuur                 Dave Wels

Vertegenwoordigers van het personeel                         Wim Penneman – Karolien Moorthamer – Evie D’Hollander

Vertegenwoordigers van de ouders                                Joris Baecke – Natasja Thierens – Isabelle Goossens

Vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap       Marleen Flecijn – Chantal Claeys