CORONA -nieuws

Hier vind je de laatste richtlijnen en afspraken.   Meer informatie vind je onderaan in de laatste nieuwsbrief.

                                                                                           Kieldrecht, 14 april 2021

Beste ouders,

Graag brengen  we jullie op de hoogte van de maatregelen die we als school gaan treffen vanaf maandag 19 april 2021.  Voor zowel de kleuter- als de lagere school.

Heropstart onderwijs na de paasvakantie

Samen met de onderwijspartners en in overleg met de virologen besliste minister Ben Weyts het derde trimester in het basis- en secundair onderwijs te starten zoals tijdens het tweede trimester.

  • leerlingen van het basisonderwijs en de eerste graad secundair onderwijs kunnen 100% contactonderwijs volgen.

 Voorzichtigheid blijft geboden. Veiligheid van leerlingen én personeelsleden staat altijd voorop. Daarnaast is er ook oog voor een werkbare organisatie. Daarom zijn deze maatregelen van kracht:

  • Zo veel mogelijk activiteiten in openlucht organiseren, blijft het streefdoel, maar de refter mag opnieuw open. Onze kleuters eten dus zoals voorheen in de kleine en de grote refter.  De leerlingen van de lagere school blijven eten in hun klas.
  • Daguitstappen mogen ook binnen plaatsvinden ( bv museumbezoek) op voorwaarde dat de uitstap en het vervoer georganiseerd wordt binnen de klasgroep.  De voorzorgsmaatregelen blijven we strikt volgen.
  • Meerdaagse binnenlandse uitstapen zijn al zeker niet toegestaan tot en met 16 mei.       We voorzien een alternatief voor onze leerlingen van de boerderijklassen.
  • Vergaderingen mogen enkel digitaal plaatsvinden.
  • Speeltijden organiseren we  gelijktijdig voor meerdere klasgroepen.
  • Essentiële derden zijn op school toegelaten als er geen digitale alternatieven zijn en hun aanwezigheid op school noodzakelijk is om de lesdoelstellingen te behalen of leerlingen te begeleiden.
  • Maximaal verluchten en ventileren blijft een van de belangrijkste voorzorgsmaatregelen
  • De CLB’s volgen de lokale situatie op de voet op basis van de richtlijnen van Sciensano. CLB-artsen kunnen in overleg met de medische experten beslissen om ook de laagrisicocontacten te testen.
  • Leerlingen vanaf het vijfde leerjaar zijn verplicht een mondmasker te dragen. Binnen altijd; buiten als de afstand niet kan worden gerespecteerd.

We kijken samen met u en uw kinderen uit naar een vlotte laatste trimester.

Directie en schoolteam