CORONA -nieuws

Hier vind je de laatste richtlijnen en afspraken voor onze veilige opstart van de school.  Meer informatie vind je onderaan in de laatste nieuwsbrief.

Beste ouders,

 

Beste ouders,

 

Vorige vrijdag, 22 mei, stelden alle onderwijspartners voor, in overleg met de experts van de GEES, om scholen de kans te bieden dit schooljaar nog alle leerlingen weer naar school te laten komen.

Scholen mochten bepalen , binnen de aangepaste veiligheidsmaatregelen, welke uitbreiding voor hen haalbaar en doenbaar was, zowel qua leerjaren, timing als het aandeel onderwijstijd op school. Voor de resterende lestijd van dit schooljaar was het de ambitie om alle leerlingen de kans te geven om naar school te komen, om op die manier maximaal invulling te geven aan het leerrecht voor kinderen.  Rode draad bij de keuze van de leerjaren was opnieuw het streven naar een optimaal evenwicht tussen veiligheidsoverwegingen en pedagogische noden.

 

We hadden maandag met het  team een duidelijk scenario uitgewerkt maar hebben met de communicatie daarvan gewacht tot vandaag.  Gisteren, woensdag 27 mei,  versoepelde de overheid de maatregelen zodat de leerlingen van de lagere school vanaf vrijdag 5 juni allemaal naar school kunnen. Deze beslissing geldt tot einde schooljaar – onder voorbehoud van een heropflakkering van de epidemie. Voor de kleuterschool zijn de richtlijnen dezelfde gebleven zij kunnen opnieuw naar school  vanaf dinsdag 2 juni.