CORONA -virus

24 maart 2020

Beste ouders,

Graag geven we jullie de laatste richtlijnen over de opvang

 tot aan en tijdens de  paasvakantie

Ook deze en volgende week, tot en met vrijdag 3 april, blijven de lessen geschorst.

Leerkrachten voorzien oefeningen op het digitaal platform : Bingel, Kweetet en Scoodle

of aangeduide herhalingsoefeningen in werkboeken. Voor al deze opdrachten blijven leerkrachten ter beschikking voor vragen, uitleg, ondersteuning, coaching via het mailadres van de titularis.
Het basisprincipe is dat leerlingen maximaal thuis worden opgevangen. Voor volgende gezonde leerlingen voorziet de school  t.e.m. vrijdag 3 april opvang op school :

Leerlingen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector uitoefenen. Deze ouders kunnen niet thuis werken, want ze nemen nu de zorg op van zieken en mensen die hulp nodig hebben, werken bij het openbaar vervoer of in de veiligheidssector, voedingsindustrie, distributie ...

Hoe verloopt de opvang in de paasvakantie?
Het algemene principe blijft ook in de paasvakantie dat kinderen en jongeren zo veel mogelijk thuis worden opgevangen.
Voor basisschoolkinderen voor wie dat niet kan, neemt de gemeente, in nauw overleg met Kind & Gezin of ‘t Ballonneke de organisatie in handen. Het gaat concreet om opvang van gezonde leerlingen uit bovenvermelde categorieën.
Het is mogelijk dat deze diensten een beroep doen op scholen voor de opvang.  Hiervoor staan onze leerkrachten als vrijwilliger paraat.  Kinderen worden trouwens bij voorkeur opgevangen door personen met wie ze al contact hadden. 

Tijdens de paasvakantie hebben de leerlingen ook effectief vakantie.  We bieden ze dan geen herhalingsoefeningen meer aan. De invulling van de vakantieopvang bestaat uit sport en spel, maximaal rekening houdend met de geldende voorzorgsmaatregelen.

Voor meer vragen kan u altijd bij ons terecht op directie@vbsdekreek.be

Verzorg jullie en anderen goed en hou het gezond.


Met vriendelijke groeten,

Greet De Bock,  directeur


19 maart 2020

Beste ouders,

De verstrengde maatregelen om het coronavirus af te remmen zijn woensdagmiddag ingegaan. Voor het onderwijs besliste de Nationale Veiligheidsraad eerder al dat de lessen geschorst zijn en dat de scholen opvang moeten voorzien tot de paasvakantie. Die maatregel blijft van kracht.

De keuze om de scholen ook nu te laten instaan voor opvang van leerlingen is – zoals altijd – gebaseerd op advies van wetenschappers en virologen. Scholen open houden voor opvang is volgens dat advies van vitaal belang, omdat die opvang garandeert dat mensen met levensnoodzakelijke jobs hun werk kunnen blijven doen.

Het zijn geen evidente tijden. Onderwijspersoneelsleden zetten nu hun burgerzin in voor de maatschappij en ieders gezondheid. Die grote inspanningen en solidariteit van het hele onderwijsveld worden dan ook enorm gewaardeerd.

Voor wie moet de school opvang voorzien?

  • Zieke kinderen blijven thuis.Wordt een kind ziek op school, dan contacteren we  meteen de ouders. We brengen het kind onder in een apart lokaal tot de ouders het komen ophalen.
  • Hou kinderen zo veel mogelijk thuis. Het principe is: ouders die thuiswerken, vangen hun kind thuis op. Als dat niet mogelijk is, blijven wij daarover als school in dialoog gaan met ouders. Bij gerede twijfel staat het de school vrij een attest of bevestiging van de werkgever vragen.
  • Concreet : voor wie voorziet de school opvang ?:

Kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie …) uitoefenen. Zij hebben niet de mogelijkheid om thuis te werken. Ze nemen nu de zorg op van zieken en mensen die hulp nodig hebben, zorgen ervoor dat iedereen naar de winkel kan … Het is daarom letterlijk van levensbelang dat hun kinderen op school worden opgevangen. Er wordt momenteel gewerkt aan een concrete vertaling van de federale lijst van cruciale beroepen. Die komt zo snel mogelijk online. We blijven ook voorzien in voor- en naschoolse opvang, zolang juf Lieve en/of juf Sandra beschikbaar blijven.

Wij zorgen  voor een permanentiesysteem (via een beperkte beurtrol van leerkrachten,) zodat opvang mogelijk blijft voor ouders die aangeven daar behoefte aan te hebben.

Greet De Bock

directeur

VBS de Kreek