CORONA -nieuws

Hier vind je de laatste richtlijnen en afspraken.   Meer informatie vind je onderaan in de laatste nieuwsbrief.

Beste ouders

Schoolstart 4 januari 2021

Wat met reizigers, waaronder leerlingen, die terugkeren?  

Reizen naar het buitenland is afgeraden. Reizigers die terugkeren uit een rode zone worden beschouwd als een hoogrisicocontact. Ze moeten zich onmiddellijk na hun terugkeer uit een rode zone laten testen.

7 dagen na hun aankomst moeten ze een tweede test ondergaan. In afwachting van een negatief testresultaat van de tweede test gaan ze in quarantaine. Pas na een negatief resultaat van de tweede test stopt de quarantaine.

Tijdens deze verplichte quarantaineperiode weigeren we als school deze leerlingen. Het zou een gezondheidsrisico zijn om deze leerlingen tot de school toe te laten.

Vanaf 16 november werd  een nieuwe circulatieplan opgesteld. :Parkeer aan de kerk (50 plaatsen en 200 m stappen )  of in de Tragel (30 plaatsen en 100 m stappen)

  • Ouders en hun kleuter(s) die TE VOET daarvandaan (kerk of Tragel) komen, gaan via het uiterst linkse voetpad, voor de turnzaal, via het kleine hekje, achter de turnzaal  en via de Kriebelkreek naar de kleuterspeelplaats.
  • Ouders en hun kleuter(s) die met DE FIETS naar school komen, steken over aan het zebrapad en gaan TE VOET MET DE FIETS AAN DE HAND richting Tingeling en nemen daar ook het linkse voetpad. Fietsen kunnen gestald worden in het voorziene fietsenrek. Zij gaan verder voor de turnzaal, via het kleine hekje, achter de turnzaal  en via de Kriebelkreek naar de kleuterspeelplaats.
  • Kleuters en kinderen van de lagere school van de voorschoolse opvang worden gebracht via de grote speelplaats. De ouders mogen uitzonderlijk gebruik maken van de parking ( tot 8.00 uur)  De ouders bellen aan en wachten aan het hek.  De kinderen worden opgehaald of kunnen zelfstandig naar de voorbewakingsklas gaan.
  • De kinderen van de lagere school, worden gebracht en opgehaald via het grote hek aan de trapjes aan de speelplaats (De Kreek).
  • Kinderen van de studie en de naschoolse opvang worden opgehaald aan de grote speelplaats. De ouders bellen aan en wachten aan het hek.

Onderstaande veiligheidsmaatregelen uit code oranje blijven behouden

  1. De veiligheidsmaatregelen worden verfijnd.
  2. Enkel essentiële derden zijn welkom op school. Bv CLB, ondersteuners, de pedagogische begeleiding, nascholers, de leraren in opleiding, onderhoudsfirma’s , onderwijsinspectie, verificateurs, therapeuten, personeel van een revalidatiecentrum. Oudercontacten kunnen enkel digitaal plaatsvinden.
  3. Voor onze leerlingen blijven alle indoor en outdoor sportactiviteiten mogelijk. De leerlingen mogen kleedkamers gebruiken zonder afstand te houden.  Zwemlessen gaan niet meer door.
  4. Extra-murosactiviteiten ( uitstappen) worden opgeschort.

 We vinden het ontzettend belangrijk om deze regels heel correct toe te passen en we rekenen erop dat jullie met dezelfde motivatie meewerken om onze school coronavrij te houden, want zo kunnen we ons onderwijs verder garanderen.

Samen gaan we ervoor!

Directie en schoolteam