CORONA -nieuws

Hier vind je de laatste richtlijnen en afspraken.   Meer informatie vind je onderaan in de laatste nieuwsbrief.

 

                                                                                Kieldrecht,  5 maart 2022

Beste ouders,

Na bijna 2 moeilijke jaren kunnen de coronamaatregelen nu verregaand versoepeld worden. Nu het Overlegcomité heeft bepaald dat de brede samenleving klaar is voor die stap, schakelen ook de scholen vanaf maandag 7 maart naar code geel van de onderwijsbarometer.

In deze update lees je welke versoepelingen er concreet worden doorgevoerd

Wat verandert er vanaf maandag 7 maart?

  • Leerlingen en personeelsleden van alle onderwijsniveaus moeten geen mondmasker meer dragen.
  • Activiteiten buiten de schooluren zoals het schoolfeest 14 mei 2022 en de opendeurdag 11 juni 2022, infoavonden … zijn toegelaten volgens de regels die gelden in de samenleving bij code geel.
  • Vergaderingen met personeelsleden, maar ook de schoolraad, leerlingenraad, ouderraad, bijscholingen en pedagogische studiedagen moeten niet langer digitaal georganiseerd worden.
  • Vermengen van klasgroepen is toegestaan. Leerlingen moeten geen vaste plaats meer krijgen in het klaslokaal.
  • Niet-essentiële derden tijdens de schooluren zijn toegelaten.
  • Oudercontacten kunnen fysiek plaatsvinden.
  • Probeer om zo veel mogelijk afstand te houden. Tracht drukte aan de schoolpoort te vermijden en we wijzen jullie ook daar op het belang van afstand houden.
  • Wie ziek of besmet is, blijft thuis.

Wij  willen alle ouders en leerlingen van harte bedanken voor alle inspanningen en opofferingen sinds de start van de pandemie

Met vriendelijke groeten

Het schoolteam VBS De Kreek