CORONA -nieuws

Hier vind je de laatste richtlijnen en afspraken.   Meer informatie vind je onderaan in de laatste nieuwsbrief.

   

                                                                                              Kieldrecht, 26 augustus 2021

Beste ouders,

 

Zoals u de voorbije dagen in de media kon vernemen kan het nieuwe schooljaar starten met minder beperkende maatregelen dan in het vorige schooljaar. Deze maatregelen blijven gehandhaafd tot minstens eind september.

We zijn heel blij dat onze school de deuren opnieuw voor ALLE leerlingen kan open zetten.

Dit betekent dat de voormiddag voor alle leerlingen begint om 8.25u en eindigt om 12.05u.

De namiddag loopt van 13.25u tot 15.15uur voor de kleuters

De ouders van 1KA en 1KB halen de kinderen aan de Speelberg (kleuterspeelplaats) op.

 De ouders van 2e en 3e kleuterklas halen de kinderen aan het grote hek (speelplaats lagere

school) op

       De namiddag loopt van 13.25u tot  15.20uur voor de lagere schoolkinderen

       Op die manier kunnen we de grote groep ouders op de parking min of meer spreiden.

Ondanks de grote vaccinatiebereidheid van personeel en jongeren (+12), is het virus echter nog niet verdwenen. Extra waakzaamheid blijft aangewezen. Naast een basisset van maatregelen kunnen – indien nodig – bijkomende striktere en kordate maatregelen volgen, zowel algemeen als specifiek.                               

We vinden het ontzettend belangrijk om alle regels heel correct toe te passen, want dit zorgt ervoor om de besmettingskansen binnen de school tegen te gaan.

We rekenen erop dat jullie met dezelfde motivatie als vorig schooljaar meewerken om onze school coronavrij te houden, want zo kunnen we ons onderwijs verder garanderen.

Maatregelen

Zieke kinderen en zieke personeelsleden

 • Zieke kinderen en zieke personeelsleden blijven thuis.
 • Kinderen die terugkeren van vakantie uit een rode zone, volgen de regels van de quarantaine zoals hun ouders.
 • Kinderen van besmette ouders blijven thuis.
 • Wie ziek wordt op school, wordt in afzondering gezet, gaat naar huis en laat zich testen bij de huisarts. Als de test positief is, wordt iedereen met wie de zieke contact had, opgespoord (contact tracing). De CLB’s volgen de situatie dan verder op.

Schoolpoort

 • Aan de schoolpoort dragen volwassenen verplicht een mondmasker

Bij de start van de lessen worden de leerlingen aan de schoolpoort afgezet door de ouders en begeven zich alleen naar de speelplaats. De ouders hoeven dan niet aan de schoolpoort te wachten.  Kleuters gaan met één ouder via de gang achter de turnzaal en de Kriebelkreek naar de kleuterspeelplaats.

Na het belsignaal desinfecteren ze hun handen en gaan onmiddellijk naar hun klas. 

 • Het is niet de bedoeling om met een grote groep ouders aan de schoolpoort te staan wachten. Respecteer zeker de afstandsregels en draag een mondmasker aan de schoolpoort(en).
 •  

Social distancing en mond/neusmaskers

 • Kinderen moeten geen mondmaskers dragen. Het mondmasker is niet langer verplicht voor leerlingen van het 5e en 6e leerjaar
 • Bij contact met volwassenen moet de social distancing gerespecteerd worden.
 • Leerkrachten en personeel dragen mondmaskers indien de afstand niet kan gegarandeerd worden.
 • Enkel essentiële derden zijn toegelaten op school.

Ouders en andere bezoekers  mogen de school enkel betreden na toelating van de directeur of haar afgevaardigde. Zij dragen verplicht een mondmaskers als ze op school komen.

 • Individuele oudercontacten kunnen na afspraak fysiek doorgaan, maar de voorkeur gaat uit naar digitale contacten. Tijdens een oudergesprek tussen volwassenen wordt een mondmasker gedragen.

 

Speelplaats

 • De kinderen kunnen buiten spelen volgens de normale werking van de school.
 • Leerkrachten hoeven in de buitenlucht geen mondmasker te dragen, maar respecteren wel de afstandsregels. Indien dit niet mogelijk is, dragen ze wel een mondmasker.
 • Alle speelmateriaal kan gebruikt worden volgens de normale werking.

 

Hygiëne

 • Extra aandacht wordt besteed aan handen wassen en correct gebruik van de toiletten.
 • Na snuiten, hoesten, niezen, voor de maaltijd,… worden de handen gewassen.
 • Voor het verlaten van de school worden de handen opnieuw gedesinfecteerd.
 • We zorgen voor een verhoogd schoonmaakprogramma van

 

Organisatie van de maaltijd en middagpauze

 • De leerlingen van lagere school eten in hun eigen klaslokaal onder begeleiding van hun leerkracht. Ze brengen water mee van thuis of nemen leidingwater in de klas. Deze regeling loopt voor het hele schooljaar.
 • Na de maaltijd kunnen ze volgens de normale werking gaan spelen op de speelplaats.
 • De kleuters eten in 3 refters : 1KA in klasje van juf Astrid, 1KB in de opvangklas,      2K + 3K in de eetzaal
 • Kleuters nemen drank naar keuze van de school.

 

Voor en naschoolse opvang/studie

 • De voor en naschoolse opvang en de studie verlopen volgens dezelfde hierboven beschreven regels. Voor- en naschoolse opvang start vanaf 1 september.
 • De studie start op maandag 7 september.

 

Schooluitstappen en meerdaagse uitstappen

 • Alle geplande activiteiten kunnen doorgaan. Volwassenen passen de regels toe die in de brede samenleving gelden.

 Info-avonden

 • Vanuit de overheid en na overleg met alle scholen in Beveren moeten volgende richtlijnen gevolgd worden.
 • Per avond mogen er een 20-tal ouders op de school, in een open ruimte aanwezig zijn. Bij voorkeur dus 1 ouder per gezin en met mondmasker.
 • Er mag ook een digitaal oudercontact zijn. Deze informatie is beschikbaar vanaf 7 september.

 

Klas

Digitaal

Fysiek

Datum

uur

1KA

x

x

26/08/2021

16.30-17.30

1KB

x

 

 

 

2K

 

x

06/09/2021

18.30-19.30

 

 

x

06/09/2021

20.00-21.00

3K

 

x

07/09/2021

19.00-21.00

1L

 

x

02/09/2021

18.30-20.00

2L

 

x

08/09/2021

20.00-21.30

3L

 

x

07/09/2021

18.30-19.45

4L

 

x

08/09/2021

19.00-21.00

5L

 

x

09/09/2021

18.30-19.45

6L

 

x

09/09/2021

20.00-21.00

 

We danken u nogmaals voor uw geëngageerde medewerking en zijn ervan overtuigd dat we er samen in zullen slagen om uw kinderen toponderwijs aan te bieden in een gezonde omgeving.

Samen gaan we ervoor!  We kijken samen met u en uw kinderen uit naar een boeiend, kleurrijk en  leerrijk schooljaar.

 

 

Directie en schoolteam